قالیشویی رفوگریی حکیم اوغلی پردیس

اطلاعات تماس

قالیشویی رفوگریی حکیم اوغلی پردیس
تهران، پرديس، ایران 
خسروآباد (پردیس)، استان تهران، 1111111111
جهت یابی

شرح کسب و کار

قالیشویی رفوگریی حکیم اوغلی پردیس در خسروآباد (پردیس)، استان تهران واقع شده و در سال 2002 تأسیس شده است. در این مکان، قالیشویی رفوگریی حکیم اوغلی پردیس تقریباً 4 نفر نفر را استخدام می‌کند.
کارکنان: 4
تاسیس: 2002

سوال ها و جواب ها

Q1

قالیشویی رفوگریی حکیم اوغلی پردیس چه مدت در این کسب و کار بوده است؟

قالیشویی رفوگریی حکیم اوغلی پردیس حدود 21 سال است که در این کسب و کار است.
Q2

شاره تلفن قالیشویی رفوگریی حکیم اوغلی پردیس چند است؟

شماره تلفن قالیشویی رفوگریی حکیم اوغلی پردیس 0912 536 8391 است.
Q3

اندازه قالیشویی رفوگریی حکیم اوغلی پردیس چقدر است؟

قالیشویی رفوگریی حکیم اوغلی پردیس در این حوالی استخدام می‌کند 4 نفر در این مکان.
Q4

مکان قالیشویی رفوگریی حکیم اوغلی پردیس کجاست؟

قالیشویی رفوگریی حکیم اوغلی پردیس در تهران، پرديس، ایران، خسروآباد (پردیس)، استان تهران، 1111111111 واقع شده است.
Q5

آیا شخص اولیه‌ای برای تماس با قالیشویی رفوگریی حکیم اوغلی پردیس وجود دارد؟

می‌توانید با استفاده از شماره 0912 536 8391 از طریق تلفن با قالیشویی رفوگریی حکیم اوغلی پردیس تماس بگیرید.
Q6

چند نفر در قالیشویی رفوگریی حکیم اوغلی پردیس کار می‌کنند؟

قالیشویی رفوگریی حکیم اوغلی پردیس حدوداً 4 کارمند نفر پرسنل در این مکان دارد.

منابع نزدیک

قهوه
خرید
بانک
هتل ها
داروخانه
تاکسی
گاز
وسایل نقلیه
زیبایی و اسپا

Find nearby businesses