بهزیستی زرین شهر

اطلاعات تماس

بهزیستی زرین شهر
99R8+2MJ, Zarinshahr, Isfahan Province, Iran 
استان اصفهان
جهت یابی

شرح کسب و کار

بهزیستی زرین شهر در استان اصفهان قرار دارد. این کسب و کار در صنعت زیر کار می‌کند:: مراکز نگهداری از افراد ناتوان.
صنعت
پزشکی »  مراکز نگهداری از افراد ناتوان
شروع از:
فعالیت های مراقبتی در منزل برای افرادی با عقب ماندگی ذهنی، سلامت روانی و سوء مصرف مواد
کدهای آیسیک
8720

سوال ها و جواب ها

Q1

شاره تلفن بهزیستی زرین شهر چند است؟

شماره تلفن بهزیستی زرین شهر 031 5223 9741 است.
Q2

مکان بهزیستی زرین شهر کجاست؟

بهزیستی زرین شهر در 99R8+2MJ, Zarinshahr, Isfahan Province, Iran، استان اصفهان واقع شده است.
Q3

آیا شخص اولیه‌ای برای تماس با بهزیستی زرین شهر وجود دارد؟

می‌توانید با استفاده از شماره 031 5223 9741 از طریق تلفن با بهزیستی زرین شهر تماس بگیرید.

شرکت‌های مشابه نزدیک

بهزیستی زرین شهر
99R8+2MJ, Zarinshahr, Isfahan Province, Iran  استان اصفهان
جهت یابی

منابع نزدیک

قهوه
خرید
بانک
هتل ها
داروخانه
تاکسی
گاز
وسایل نقلیه
زیبایی و اسپا

Find nearby businesses