شرایط استفاده

از جمعه 1 دسامبر 2017 است. به سرویس همه کسب و کار ("سرویس") خوش آمدید. شرایط استفاده زیر زمانی اعمال می شود که از خدمات از طریق وب سایت ما واقع در www.hmhkesbwkear.com 2 استفاده می کنید. لطفا شرایط زیر را به دقت بررسی کنید.

سایت برای مخاطبان عمومی در نظر گرفته شده است و برای کودکان زیر 13 سال نیست. اگر شما ارسال محتوا برای نمایش عمومی در سایت، ما ممکن است به مخاطبان گسترده تر از طریق به اشتراک گذاری آن را با اشخاص ثالث توزیع چنین محتوا عمومی.

محتویات صفحه‌های این وبگاه تنها برای اطلاعات و استفاده معمول شماست. امکان تغییرات بدون اطلاع قبلی وجود دارد.

محتویات این مدرک نیز قابل تغییر است. هر چند جدیدترین نسخه در همین صفحه در دسترس خواهد بود.

نه ما و نه هیچ شخص ثالثی، در مورد دقت،‌ به‌موقع بودن، عملکرد، کامل بودن یا مناسب بودن اطلاعات و محتوای یافت شده یا پیشنهاد شده در این وبگاه، برای هیچ منظور خاصی، تضمین و تعهدی ارائه نمی‌کند. شما می‌پذیرید که چنین اطلاعات و محتوایی ممکن است دارای اشتباهات یا خطاهایی باشند و ما صراحتاً هر گونه مسؤولیت در خصوص چنین اشتباهات یا خطاهایی را در حداکثر میزانی که قانون اجازه می‌دهد،‌ از خود سلب می‌کنیم.

استفاده از هر گونه اطلاعات یا مواد این وبگاه کاملاً با مسؤولیت شخصی شماست، و ما هیچ مسئولیتی در این رابطه قبول نمی‌کنیم. این وظیفه شماست که مطمئن شوید محصولات، خدمات یا اطلاعات در دسترس در این وبگاه نیازهای مخصوص شما را برآورده می‌کنند.

تمام مارک‌های تجاری بازتولید شده در این وبگاه که در تملک یا امتیاز گرداننده وبگاه نیستند، در وبگاه تصدیق شده‌اند.

ممکن است گاهی اوقات در این وبگاه پیوندهایی به وبگاه‌های دیگر وجود داشته باشد. این پیوندها برای راحتی در اختیار شما قرار داده شده‌اند تا اطلاعات بیشتری به شما ارایه کنند. این به آن معنا نیست که ما این وبگاه(ها) را تصدیق می‌کنیم. ما هیچ گونه مسؤولیتی در قبال محتویات وبگاه(های) پیوند داده شده نداریم.

این اطلاعات نبایستی برای نمایش همگانی بازاستفاده شود.

استفاده شما از این وبگاه و هر گونه مناقشه‌ای که ناشی از این استفاده باشد، تابع قانون ایالات متحده آمریکا است.

شما نمی توانید از این سرویس برای ارسال محتوا یا انجام هر گونه رفتاری استفاده کنید که حقوق دیگران از جمله، بدون محدودیت، ثبت اختراع، علامت تجاری، اسرار تجاری، حق چاپ، تبلیغات، حریم خصوصی یا سایر حقوق اختصاصی را نقض یا نقض می کند.

ما از خدمات گوگل یا رابط برنامه نویسی کاربردی های متعددی استفاده می کنیم (بعنوان مثال API نقشه های گوگل). شما با استفاده کردن از خدمات ما، در محدودۀ شرایط خدماتی گوگلقرار خواهید گرفت.